Ogłoszenie o zapytaniach ofertowych dotyczących automatyzacji technologii produkcji wyrobów spawanych oraz technologii obsługi tokarki dla wybranego asortymentu wyrobów

Zapytania ofertowe są realizowane w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, pod nazwą „Opracowanie zautomatyzowanej technologii produkcji wyrobów spawanych.” oraz „Opracowanie zautomatyzowanej technologii obsługi tokarki dla wybranego asortymentu wyrobów.”

Termin nadsyłania odpowiedzi na zapytanie to 26 stycznia br. do godziny 13 (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do biura – Pogorzel Warszawska, ul. Diamentowa 5, 05-430 Celestynów lub godzina nadania poczty e-mail).

Ofertę można składać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby firmy), osobiście w Biurze firmy lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Następnego dnia tj. 27 stycznia br.  zostanie dokonany wybór jednostki.

Informacje o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.siwinscy.com.pl/, na portalu PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/  oraz tablicy ogłoszeń w Biurze firmy, adres: Pogorzel Warszawska, ul. Diamentowa 5, 05-430 Celestynów, a także rozesłane do jednostek, które przyślą swoje oferty, drogą mailową.